ارائه آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای در لرستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ارائه آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای در لرستان به گزارش سوالات شرعی و احکام، حشمت اله معتمدی در سخنانی، اظهار داشت: آموزش‌های رایگان تابستانه فنی و حرفه‌ای در ۲۰۰ رشته با ارائه آموزش‌های کارآفرینی و مهارتی متناسب با بازار کار در مراکز فنی و حرفه‌ای استان برگزار می‌شود.
افزود: توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت‌آموزی، شناسایی استعداد دانش‌آموزان، هدایت تحصیلی و شغلی آینده، رشد مهارت‌های کسب‌وکار دانش‌آموزان از اهداف طرح مهارت‌آموزی تابستانه است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای لرستان، بیان داشت: طرح مهارت‌آموزی تابستانه تا ۱۵ شهریور در لرستان اجرا می‌شود. امیدوارم از خبر ارائه آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای در لرستان راضی بوده باشید.

ارائه آموزش‌های رایگان فنی و حرفه‌ای در لرستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۰ ۰۲:۴۲:۱۷