اختلال در موتور هواپیمای یاسوج به تهران/ پرواز در شیراز
نشست

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اختلال در موتور هواپیمای یاسوج به تهران/ پرواز در شیراز
نشست
به گزارش سوالات شرعی و احکام، مدیر فرودگاه یاسوج با تأیید ایراد در موتور هواپیمای پرواز یاسوج به تهران، گفت: پرواز تهران به یاسوج ساعت ۱۳ در فرودگاه یاسوج به زمین نشست.
عنایت انصاری فرد افزود: هواپیمای این پرواز که پوشش پرواز مسیر یاسوج به تهران را نیز در ساعت ۱۴ و پنج دقیقه انجام داد، پس از دقایقی دچار اختلال در موتور سمت راست می‌شود.
انصاری فرد با بیان اینکه درخواست فرود اضطراری توسط خلبان به فرودگاه بین المللی شیراز داده شد، گفت: این پرواز با ۴۶ مسافر در فرودگاه شیراز نشست.
مدیر فرودگاه یاسوج تصریح کرد: مسافران پرواز یاسوج به تهران از طریق پرواز جایگزین از شیراز راهی تهران شدند. امیدوارم از خبر اختلال در موتور هواپیمای یاسوج به تهران/ پرواز در شیراز
نشست
راضی بوده باشید.

اختلال در موتور هواپیمای یاسوج به تهران/ پرواز در شیراز
نشست  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۱۴ ۰۲:۴۱:۵۷