اختتامیه نمایشگاه «روایت پیشرفت» با حضور معاون اجرایی رییس
جمهور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اختتامیه نمایشگاه «روایت پیشرفت» با حضور معاون اجرایی رییس
جمهور
«محسن منصوری» معاون اجرایی رییس جمهور از نمایشگاه روایت پیشرفت که در راستای تبیین دستاوردهای دو ساله دولت سیزدهم در محل باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم برپا شده بازدید و در مراسم اختتامیه این نمایشگاه سخنرانی کرد. امیدوارم از خبر اختتامیه نمایشگاه «روایت پیشرفت» با حضور معاون اجرایی رییس
جمهور
راضی بوده باشید.

اختتامیه نمایشگاه «روایت پیشرفت» با حضور معاون اجرایی رییس
جمهور  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۱۹ ۰۲:۳۷:۳۷