اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم
روز

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم
روز
اختتامیه سومین کنگره بین‌المللی امام رضا (ع) و علوم روز، با حضور روح الله دهقانی فیروز آبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، عصر چهارشنبه ۲۹ آذرماه در دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) مشهد برگزار شد. امیدوارم از خبر اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم
روز
راضی بوده باشید.

اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم
روز  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۲۱ ۰۲:۴۳:۳۱