چت با نامحرم

از نظر مراجع تقلید چت با نامحرم چه حکمی دارد

هنگامی که هدف ار برقراری ارتباط با نامحرم کشیدن شدن به سمت گناه باشد، صحبت کردن مستقیم با نامحرم تفاوت چندانی با صحبت غیر مستقیم یا چت ندارد. به اعتقاد برخی از افراد، فضای مجازی با زندگی واقعی تفاوت دارد و محدودیت های دنیای حقیقی در فضای مجازی وجود ندارد. از نظر اسلام در حفظ حریم در ارتباط با نامحرم، فرقی بین محیط واقعی و محیط مجازی نیست و ارتباط در محیط مجازی همانند خلوت دو نامحرم است؛ اگر با قصد لذت (جنسی) باشد و یا خوف فتنه و ترس افتادن به گناه در آن وجود داشته باشد، جایز نبوده و اشکال دارد.

البته با توجه به احکام و متون اسلامی، اگر در صحبت کردن با نامحرم، ترس افتادن به حرام و قصد لذت بردن در میان نباشد، اشکالی ندارد و حرام نیست. اما در تشخیص خوف و قصد لذت، مهم ترین قاضی نفس خودانسان می باشد که از وضع خویش آگاهی کامل دارد.

چت با نامحرم

احکام شرعی چت با نامحرم درمحیط کاری و شوخی با جنس مخالف

با نگاهی به پاسخ مراجع عظام تقلید به برخی از استفتائات این مطلب روشن می شود:

آیا در گفتگوی زن و مرد نامحرم، فرقی بین گفت و گوی مستقیم و از راه دور هست

پاسخ همه مراجع:

خیر، هیچ تفاوتی در حکم نمی کند و در هر دو مورد، اگر با قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال دارد. (آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، مکارم شیرازی، بهجت، تبریزی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی، صافی گلپایگانی، سیستانی)

آیا ارتباط صمیمی بین دختر و پسر در هنگام همکاری یا مهمانی اشکال دارد

پاسخ همه ی مراجع:

دوستی بین دختر و پسر جایز نیست؛ چون ترس افتادن به گناه در میان است. اما ارتباط شغلی، اگر باعث مفسده نشود و موازین شرع در آن رعایت شود، اشکال ندارد.

sms فرستادن برای نامحرم چه حکمی دارد

هرگونه تماس و ارتباط با نامحرم که موجب مفسده شود حرام است و در مورد اقوام و اساتید در صورتیکه جهات شرعیه رعایت شود و سخنان عادی و معمولی باشد اشکالی ندارد.(آیت الله مکارم شیرازی)

چت کردن با جنس مخالف و رد و بدل کردن صحبت های معمولی، چه حکمی دارد؟

پاسخ همه مراجع:

در صورتی که خوف فتنه و کشیده شدن به گناه وجود داشته باشد. جایز نیست.

نامه نگاری با نامحرم و طرح مسائل شهوانی از طریق ایمیل، چه حکمی دارد؟

پاسخ همه ی مراجع:

طرح مسائلی که باعث ایجاد فتنه و فراهم آوردن زمینه فساد است، اشکال دارد.

آیا چت کردن با نامحرم اگر در مورد مسائل دینی باشد حرام است؟

پاسخ جواب:

اگر بدون قصد لذت و کلمات مهیج شهوت باشد و نسبت به عدم وقوع در حرام و مفسده مطمئن باشند، فی نفسه اشکال ندارد.(پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری)

آیا سلام کردن مرد به زن نامحرم و زن به مرد نامحرم، جایز است؟

پاسخ همه ی مراجع:

اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد، اشکال ندارد.