احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی
کولبری

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی
کولبری
به گزارش سوالات شرعی و احکام، مصطفی فعله گری اظهارکرد: کالاهای وارداتی مرزنشینان در مرحله ترخیص صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند.
وی بیان کرد: در متن بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان اعلام شده که به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: همچنین در مرحله فروش کالا توسط مشمولین، مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
وی افزود: امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱ ا ۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است. امیدوارم از خبر احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی
کولبری
راضی بوده باشید.

احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی
کولبری  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۴ ۰۲:۴۳:۳۸