احمد بیگدلی از حوزه انتخابیه خدابنده به مجلس راه
یافت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر احمد بیگدلی از حوزه انتخابیه خدابنده به مجلس راه
یافت
به گزاش سوالات شرعی و احکام، بنا آمار غیر رسمی، احمد بیگدلی از حوزه انتخابیه خدابنده با کسب بیشترین تعداد آرا به مجلس دوازدهم راه یافت.
براساس این آمار بیگدلی توانسته بیش از ۳۷ هزار رای را به خود اختصاص دهد.
سعید رفیعی رقیب وی در دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم نزدیک به ۳۲ هزار رای را به خود اختصاص داده است.
احمد بیگدلی سابقه نمایندگی مردم حوزه انتخابیه خدابنده در مجلس شورای اسلامی در دور دهم را دارد. امیدوارم از خبر احمد بیگدلی از حوزه انتخابیه خدابنده به مجلس راه
یافت
راضی بوده باشید.

احمد بیگدلی از حوزه انتخابیه خدابنده به مجلس راه
یافت  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۴۱:۲۶