احتمال غبار آلودگی هوای استان در روز سه شنبه/ یاسوج خنک ترین
نقطه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر احتمال غبار آلودگی هوای استان در روز سه شنبه/ یاسوج خنک ترین
نقطه
ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار سایت احکام، افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، جو استان تا پایان هفته آرام و پایدار است.
وی ابراز داشت: همچنین استقرار هوای گرم در استان تداوم دارد.
بهره مند با بیان اینکه برای فردا محدودیت دید و غبار آلودگی در برخی نقاط استان مورد انتظار است، اظهار کرد: برای پنج روز آینده آسمان استان غالباً صاف و آفتابی و با افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.
سرپرست مرکز پیش بینی هواشناسی استان با اشاره به وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: لنده با بیشینه دمای ۴۳.۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه دمای ۱۶ درجه سانتی گراد خنک‌ترین نقطه استان شد. امیدوارم از خبر احتمال غبار آلودگی هوای استان در روز سه شنبه/ یاسوج خنک ترین
نقطه
راضی بوده باشید.

احتمال غبار آلودگی هوای استان در روز سه شنبه/ یاسوج خنک ترین
نقطه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۷ ۰۲:۴۰:۲۹