اجرای نمایش تعزیه خوانی در سیاهکوچه آستانه اشرفیه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اجرای نمایش تعزیه خوانی در سیاهکوچه آستانه اشرفیه به گزارش خبرنگار سایت احکام، همزمان با گرامیداشت ایام حزن و اندوه محرم و عزاداری حسینی، آئین تعزیه خوانی با مشارکت هنرمندان میراث فرهنگی گیلان در سیاهکوچه آستانه اشرفیه به اجرا در آمد. امیدوارم از خبر اجرای نمایش تعزیه خوانی در سیاهکوچه آستانه اشرفیه راضی بوده باشید.

اجرای نمایش تعزیه خوانی در سیاهکوچه آستانه اشرفیه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۰۴ ۰۲:۳۹:۱۴