اجرای طرح پژوهشی آبیاری قطره ای گندم در مشهد 

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اجرای طرح پژوهشی آبیاری قطره ای گندم در مشهد  مشهد- طرح پژوهشی آبیاری قطره‌ای گندم در شهرستان مشهد توسط مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی خراسان رضوی در حال اجراست، بر اساس این طرح مصرف آب برای کشت گندم به حداقل می‌رسد.
تصویربردار: سیدحسین میرپور

کد خبر ۶۱۳۵۰۱۲ امیدوارم از خبر اجرای طرح پژوهشی آبیاری قطره ای گندم در مشهد  راضی بوده باشید.

اجرای طرح پژوهشی آبیاری قطره ای گندم در مشهد   در تاریخ ۲۰۲۴-۰۶-۱۳ ۰۲:۴۳:۴۹