اجرای طرح آبیاری تحت فشار در بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی
لرستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اجرای طرح آبیاری تحت فشار در بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی
لرستان
به گزارش خبرنگار سایت احکام، الوند فر روز دوشنبه در بازدید از پیشرفت فیزیکی طرح‌های نوماله در سطح ۶۵ هکتار، کله جوب ۳۵۴ هکتار و هفت چشمه ۲۶۰ هکتار و در خصوص طرح کله جوب، اظهار داشت: سرمایه گذاری بخش خصوصی و تأمین سهم مالی بهره برداران توسط این بخش یکی از حسن‌های این طرح است.
وی تصریح کرد: سال گذشته سازمان جهاد کشاورزی برای اجرای پروژه‌های آبیاری تحت فشار توانست بیشترین استفاده را از ظرفیت بنیاد برکت و بخش خصوصی در تأمین مالی سهم کشاورزان داشته باشد.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص طرح‌های آبیاری تحت فشار در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال گذشته بیش از دو هزار و ۳۴ هکتار از اراضی کشاورزان در کارگروه سرمایه مصوب شد که بیش از ۸۵ درصد آن به بهره برداری رسیده و ۱۵ درصد در حال تکمیل و تحویل موقت است.
الوند فر، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ نیز اولین کارگروه تشکیل شد که پس تصویب ۱۸۶ هکتار از اراضی در غالب ۱۵ طرح توسط اعضای کارگروه، عملیات اجرایی تمامی آنها شروع شده و پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارند. امیدوارم از خبر اجرای طرح آبیاری تحت فشار در بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی
لرستان
راضی بوده باشید.

اجرای طرح آبیاری تحت فشار در بیش از ۲ هزار هکتار از اراضی
لرستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۰۶ ۰۲:۳۷:۲۹