اجرای سیستم نوین آبیاری تنها در یک‌سوم اراضی لرستان

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اجرای سیستم نوین آبیاری تنها در یک‌سوم اراضی لرستان به گزارش سوالات شرعی و احکام، فرهاد زیویار در دیدار با معاون آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های لرستان در حوزه کشاورزی و آمار اشتغال استان در این حوزه، اظهار داشت: تکمیل ایستگاه‌های پمپاژ، تجهیز اراضی آبی به سیستم‌های نوین آبیاری و افزایش راندمان آبی تأثیرگذاری چشمگیری در پیشرفت حوزه کشاورزی خواهند داشت.
وی تأکید کرد: باتوجه‌به اینکه تنها یک‌سوم اراضی آبی استان به این سیستم‌ها تجهیز شده‌اند لازم است پیگیری، دقت و تأمین اعتبار در این بخش مجدانه صورت گیرد.
استاندار لرستان اجرای شبکه‌های نوین در اراضی پایاب و سدها را مورد تأکید قرارداد و افزود: این طرح‌ها باید در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا درآیند.
زیویار به جلسه هم‌اندیشی استان‌های زاگرس‌نشین اشاره کرد و گفت: در این جلسه بر فعالیت این استان‌ها در حوزه آب‌وخاک تأکید شد و مقرر شد شاخص‌ها جمع‌آوری و ارائه شوند.
وی افزود: در حوزه اعتبارات استانی همواره توجه ویژه‌ای به زیرساخت بخش کشاورزی داشته و خواهیم داشت. ‌ امیدوارم از خبر اجرای سیستم نوین آبیاری تنها در یک‌سوم اراضی لرستان راضی بوده باشید.

اجرای سیستم نوین آبیاری تنها در یک‌سوم اراضی لرستان  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۵ ۰۲:۴۰:۲۹