اجرای ترقیم و دیوارنگاریِ مسیر تردد زوار امام حسین(ع) در
کرمانشاه

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اجرای ترقیم و دیوارنگاریِ مسیر تردد زوار امام حسین(ع) در
کرمانشاه
به گزارش خبرنگار سایت احکام، هنرمندان کرمانشاهی حوزه هنری در قالب کمیته فرهنگی اربعین در حوزه خوشنویسی با اجرای ترقیم و دیوارنگاریِ مسیر تردد زوار امام حسین (ع) زیبایی معنوی به مسیر تردد زوار بخشیدند. امیدوارم از خبر اجرای ترقیم و دیوارنگاریِ مسیر تردد زوار امام حسین(ع) در
کرمانشاه
راضی بوده باشید.

اجرای ترقیم و دیوارنگاریِ مسیر تردد زوار امام حسین(ع) در
کرمانشاه  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۰۹ ۰۲:۴۲:۱۲