اجرای «الگوی کشت» بهترین راه برای احیای دشت قزوین
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اجرای «الگوی کشت» بهترین راه برای احیای دشت قزوین
است
به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمد حسین عطایی در نشست مراسم روز جهانی خاک با بیان اینکه اجرای الگوی کشت تنها راه نفوذ عملی برای احیای دشت قزوین است اظهار کرد: منابع آب و خاک دو مؤلفه مهم در تدوین الگوی کشت مناسب است و بایستی توجه شود.
وی گفت: ورود به مباحث کنترل وضعیت دشت قزوین از طریق الگوی کشت میسر می‌شود و با اقدامات عملی و تحقیقاتی مرکز تحقیقات و نظام مهندسی کشاورزی با تعیین الگوی کشت مناسب برای هر منطقه حرکت کرد.
عطایی افزود: استان قزوین در مطالعات خاکشناسی جزو استان‌های پیشرو در کشور است چرا که حجم متنوعی از مطالعات، تناسب خاک و درجه بندی وجود دارد.
وی عوامل اثر گذار در شور شدن خاک، کاهش منابع آلی خاک، آلودگی و فرونشست خاک را از مهمترین تهدیدات خاک برشمرد.
عطایی با بیان اینکه خاک مهمترین عامل برای تولید غذا است افزود: خاک بعنوان بسترو منبع تولید بخش کشاورزی مطرح است و استفاده صحیح از خاک می‌تواند به کشاورزی پایدار منتج شود و بایستی بخوبی مدیریت شود امیدوارم از خبر اجرای «الگوی کشت» بهترین راه برای احیای دشت قزوین
است
راضی بوده باشید.

اجرای «الگوی کشت» بهترین راه برای احیای دشت قزوین
است  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۲-۰۴ ۰۲:۴۳:۴۹