اجتماع جامعه قرآنی گیلان در حمایت از مردم فلسطین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اجتماع جامعه قرآنی گیلان در حمایت از مردم فلسطین رشت- جامعه قرآنی گیلان در حمایت از مردم فلسطین در مسجد امام جعفر صادق(ع) خیابان فلسطین رشت تجمع کرده و جنایات رژیم کودک کش صهیونیست را محکوم کردند. امیدوارم از خبر اجتماع جامعه قرآنی گیلان در حمایت از مردم فلسطین راضی بوده باشید.

اجتماع جامعه قرآنی گیلان در حمایت از مردم فلسطین  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۲۲ ۰۲:۳۹:۱۰