اتصال ۸۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی
اطلاعات

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر اتصال ۸۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی
اطلاعات
به گزارش خبرنگار سایت احکام، مجتبی صارمی امروز چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: تعداد ۹ پروژه ارتباطی شامل افتتاح سه دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی USO و شش پروژه احداث سایت جدید و ارتقا تکنولوژی سایت‌های موجود در روستاهای سطح استان افتتاح شدند.
وی با تاکید بر لزوم اهمیت توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات در روستاها به عنوان زیرساخت تحقق عدالت ارتباطی، از دسترسی بیش از ۸۰ درصد همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان به شبکه ملی اطلاعات تا پایان سال جاری خبر داد. امیدوارم از خبر اتصال ۸۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی
اطلاعات
راضی بوده باشید.

اتصال ۸۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی
اطلاعات  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۱۳ ۰۲:۵۱:۰۷