ابهام در تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو/ شاید کار بیمه‌ها
باشد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ابهام در تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو/ شاید کار بیمه‌ها
باشد
هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار سایت احکام گفت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو، بدون مشورت همه ارکان دخیل در طرح، چنین تصمیمی را گرفته است. در حالی که مگر می‌شود طرح به این مهمی را ظرف مدت ۱۵ روز اجرایی ساخت.
وی با اشاره به وعده رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه دارو به مصرف‌کننده نهایی از اول سایت احکام ۱۴۰۲، افزود: در یک بحث مالی، ارتباط دو طرفه است و باید به نظرات طرف مقابل هم احترام گذاشت و طرح موضوع کرد.
احمدی با اشاره به قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها برای پرداخت یارانه دارو، گفت: طرحی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح کرده، روی کاغذ خیلی خوب است و ما استقبال می‌کنیم که یارانه دارو مستقیم به حساب داروخانه‌ها بیاید.
وی در همین راستا تاکید کرد: قرار بود بودجه یارانه دارو نشان دار شود تا بیمه‌ها این بودجه را جای دیگری هزینه نکنند. اما، در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و یارانه دارو برای سایر اولویت‌های بیمه‌ها هزینه شد و در مقابل، سهم داروخانه‌ها از یارانه دارو با تأخیر پرداخت می‌شود.
احمدی در عین حال از همراهی سازمان بیمه سلامت در پرداخت به موقع یارانه دارو به داروخانه‌ها تقدیر کرد و گفت: مشکل اصلی ما، بیمه تأمین اجتماعی است که حجم زیادی از بیمه شدگان را تحت پوشش دارد.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، با اشاره مجدد به طرح سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو، افزود: فرصت زیادی تا پایان شهریور نمانده و ما نمی‌دانیم چگونه می‌خواهند این طرح را عملیاتی کنند؛ در حالی که هیچ مشورتی با ما نداشته اند.
احمدی اظهار داشت: من فکر می‌کنم پشت این ماجرا، بیمه‌ها باشند که می‌خواهند از مسئولیت پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها شانه خالی کنند و داروخانه‌ها را با سازمان برنامه و بودجه درگیر کنند.
وی در توضیح ادعای خود، گفت: با توجه به اینکه بودجه دارو در سال جاری با ۴۰ همت کمبود نسبت به پیشنهاد سازمان غذا و دارو همراه است، بیمه‌ها متوجه این موضوع شده اند و می‌خواهند داروخانه‌ها را برای دریافت یارانه دارو؛ درگیر سازمان برنامه و بودجه کنند.
احمدی افزود: انجمن داروسازان ایران از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهد که در همین راستا، شفاف سازی کند تا یارانه دارو به موقع تزریق شود. امیدوارم از خبر ابهام در تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو/ شاید کار بیمه‌ها
باشد
راضی بوده باشید.

ابهام در تغییر مسیر پرداخت یارانه دارو/ شاید کار بیمه‌ها
باشد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۹-۱۲ ۰۲:۳۷:۰۳