ابراهیم فهیمی هفتمین منتخب استان اردبیل در مجلس

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ابراهیم فهیمی هفتمین منتخب استان اردبیل در مجلس به گزارش سوالات شرعی و احکام، براساس اخبار دریافتی از منابع موثق ابراهیم فهیمی گیگلو در دور دوم انتخابات حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز توانست با کسب ۴۸ هزار و ۶۳۰ رأی از رقیب پیشی گرفته و منتخب مجلس دوازدهم شود.
امیدعلی رعنایی نیز دیگر نامزد مرحله دوم در حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز با کسب ۳۸ هزار و ۴۲۲ رأی نتوانست برای بار سوم نیز از رقبا پیشی گرفته و بهارستان نشین شود.
با پیروزی ابراهیم فهیمی گیگلو تکلیف هر هفت نماینده مردم استان اردبیل در مجلس مشخص شد تا هفتم خرداد شاهد راهیابی این ۷ منتخب به مجلس باشیم.
ترکیب ۷ نفره منتخبین استان در مجلس دوازدهم متشکل از علی نیکزاد ثمرین، صدیف بدری و احد بیوته از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین، بابک رضازاده از حوزه مشگین‌شهر، وحید کنعانی از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، محمد خوش سیما از حوزه انتخابیه گرمی، ابراهیم فهیمی گیگلو از حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندور هستند. امیدوارم از خبر ابراهیم فهیمی هفتمین منتخب استان اردبیل در مجلس راضی بوده باشید.

ابراهیم فهیمی هفتمین منتخب استان اردبیل در مجلس  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۳۹:۲۹