آیین «پخت مَقلوبه» همراه با زنان فلسطینی در بجنورد برگزار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آیین «پخت مَقلوبه» همراه با زنان فلسطینی در بجنورد برگزار
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام آئین «پخت مَقلوبه» پنج شنبه شب و همزمان با اذان مغرب و عشا و در آستانه یوم الله روز قدس توسط بانوان بجنوردی و همراه با زنان فلسطینی در سالن شاهد نجابت این شهر برگزار شد. امیدوارم از خبر آیین «پخت مَقلوبه» همراه با زنان فلسطینی در بجنورد برگزار
شد
راضی بوده باشید.

آیین «پخت مَقلوبه» همراه با زنان فلسطینی در بجنورد برگزار
شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۵ ۰۲:۵۱:۴۱