آینده‌ای درخشان در انتظار تعاونی‌ها با نگاه ویژه
دولت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آینده‌ای درخشان در انتظار تعاونی‌ها با نگاه ویژه
دولت
به گزارش خبرنگاد سایت احکام؛ جواد قناعت شنبه شب در بازدید از اتاق تعاون استان اظهارکرد: در کشورهای توسعه یافته تعاونی‌ها سهم بشزایی در اقتصاد دارند و باید در کشورمان نیز از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کرد و سهم آنها در اقتصاد ارتقا یابد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در این مورد که تعاونی‌ها می‌توانند در شکوفایی اقتصاد مردمی نقش تاثیرگذاری داشته باشند، افزود: متاسفانه یک سری محدودیت‌های قانونی وجود داشته که از این نقش تعاونی‌ها مغفول مانده ایم.
استاندار خراسان جنوبی به نگاه ویژه دولت سیزدهم به تعاونی ها گفت: امیداست با همدلی و همراهی و کار تیمی حداقل شاهد نقش پررنگ تری در بخش تعاونی ها باشیم.
قناعت با ابراز رضایت از عملکرد مثبت تعاونی‌ها در استان یادآور شد: باید از فرصت ایجاد شده توسط تعاونی‌ها برای ارتقای اقتصتد استان استفاده بهتری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد تعاونی‌های دانش‌بنیان می‌تواند نقش بشزایی در توسعه اشتغال در استان داشته باشد، بیان کرد: امیدواریم با وجود عملکرد مثبت تعاون ها در سال جاری شاهد ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتری در استان باشیم.
استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: یکی از مسائلی که در جلسات اقتصادی مطرح می شود زنجیره ارزش بوده که باید نقش تعاونی ها در این بخش مشخص شود. امیدوارم از خبر آینده‌ای درخشان در انتظار تعاونی‌ها با نگاه ویژه
دولت
راضی بوده باشید.

آینده‌ای درخشان در انتظار تعاونی‌ها با نگاه ویژه
دولت  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۷-۱۶ ۰۲:۳۹:۴۳