آیا راهی برای درمان آثار دنیوی و اخروی گناه وجود
دارد؟

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آیا راهی برای درمان آثار دنیوی و اخروی گناه وجود
دارد؟
به گزارش خبرنگار سایت احکام، همواره این سوال در ذهن انسان مطرح است گناهان زیادی دارم و فکر می‌کنم فرصتی برای جبرانشان نیست. با فرض آن که بتوانم جبران کنم، بالاخره آثار دنیوی و اخروی گناه را چه کنم؟ آیا راهی برای درمان آثار دنیوی و اخروی گناه هست؟
آیت الله حسن منفرد از شاگردان شاخص مرحوم حضرت آیت الله بهجت به این پرسش مهم پاسخ می‌دهد که تقدیم مخاطبان می‌شود: امیدوارم از خبر آیا راهی برای درمان آثار دنیوی و اخروی گناه وجود
دارد؟
راضی بوده باشید.

آیا راهی برای درمان آثار دنیوی و اخروی گناه وجود
دارد؟  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۴-۲۹ ۰۲:۴۰:۱۱