آموزش و تجهیزات ایمنی به عابران پیاده در خرم‌آباد ارائه
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آموزش و تجهیزات ایمنی به عابران پیاده در خرم‌آباد ارائه
شد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، در راستای ارتقای ایمنی تردد عابران پیاده آموزش و تجهیزات ایمنی به عابران پیاده در شهرستان خرم آباد ارائه شد.
طرح آموزش و ارائه تجهیزات ایمنی به کاربران جاده‌ای (عابران پیاده) در شهرستان خرم آباد روستاهای «هولاندشت: برگزار شد.
این طرح با حضور نماینده پلیس راه، کارشناسان اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و شهرستان خرم آباد، دهیار، شوراها، اهالی روستا و شرکت مجری طرح در محل روستای «هولاندشت» شهرستان خرم آباد برگزار شد.
در این برنامه که به همت اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان انجام شد، ضمن آموزش نکات ایمنی عبور و مرور کتابچه آموزشی ایمنی تردد عابران پیاده بین اهالی روستا توزیع شد.
بنا بر این گزارش، نقاط اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی بر اساس پراکنش تصادفات منجر به فوت در سه سال اخیر در سطح راه‌های استان انتخاب شده است. امیدوارم از خبر آموزش و تجهیزات ایمنی به عابران پیاده در خرم‌آباد ارائه
شد
راضی بوده باشید.

آموزش و تجهیزات ایمنی به عابران پیاده در خرم‌آباد ارائه
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۱ ۰۲:۴۴:۴۷