آمار مسمومان الکلی حاجی آباد به ۲۲ نفر افزایش یافت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آمار مسمومان الکلی حاجی آباد به ۲۲ نفر افزایش یافت به گزارش سوالات شرعی و احکام، رویا جهانگیری گفت: از تاریخ ۳۱ خرداد ماه لغایت دوم تیرماه تا ساعت ۱۶:۴۰ تعداد مراجعین مسمومین با الکل متانول به ۲۲ نفر افزایش یافته است.
جهانگیری با اشاره به اینکه رده سنی مسمومین بین ۱۶ تا ۶۵ سال است گفت : در حال حاضر ۱۰ نفر از مسمومین بستری اند که از این تعداد ۲ نفر بدحال و در بخش مراقبتهای ویژه و بقیه در بخش بستری و تحت نظر هستند. امیدوارم از خبر آمار مسمومان الکلی حاجی آباد به ۲۲ نفر افزایش یافت راضی بوده باشید.

آمار مسمومان الکلی حاجی آباد به ۲۲ نفر افزایش یافت  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۴ ۰۲:۴۶:۱۹