آمار بانوان سرپرست خانوار پشت نوبت بهزیستی البرز به صفر
رسید

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آمار بانوان سرپرست خانوار پشت نوبت بهزیستی البرز به صفر
رسید
به گزارش سوالات شرعی و احکام، وجیهه محمدی فلاح با بیان اینکه برا ساس آخرین آمارهای ثبت شده در حال حاضر ۴۶ هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش بهزیستی البرز قرار دارند افزود: با احتساب خانواده آنها، در مجموع ۱۶۶ هزار و ۳۸۵ نفر از خدمات بهزیستی استان بهره مند هستند.
وی بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته توسط این اداره کل آمار افراد دارای معلولیت و بانوان سرپرست خانوار پشت نوبت مستمری به صفر رسید و تمامی پشت‌نوبتی‌ها تحت پوشش قرار گرفتند و از این پس تعداد ۲۶ هزار نفر در حوزه توانبخشی و ۳ هزار ۵۰۰ نفر در حوزه اجتماعی علاوه بر خدمات غیرمستمر، مستمری ماهیانه دریافت می‌کنند.
مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به میزان مستمری دریافتی خانوارهای تحت پوشش این نهاد توضیح داد: مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش برای خانواده یک نفره ماهانه به مبلغ ۶۵۵ هزار تومان، دونفره ۹۳۶ هزار تومان، سه‌نفره یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و چهارنفره یک میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و پنج نفره ۲ میلیون و ۵۹ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
وی در ادامه با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی میزان حق پرستاری و یارانه مراکز غیردولتی گفت: از این پس افراد دارای آسیب نخاعی و افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید از حمایت حق پرستاری به مبلغ دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بهره مند می‌شوند.
محمدی فلاح افزود: به ازای هر توان‌خواه نیازمند مقیم در مراکز شبانه روزی توانبخشی بر اساس درجه ارزشیابی مرکز، ماهانه معادل سه میلیون ۷۸۰ هزار تا چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای گروه هدف دارای خانواده چهار میلیون و ۶۲۰ هزار تومان و برای افراد مجهول الهویه و فاقد سرپرست ۵ میلیون و ۴۰ هزار تومان از سوی سازمان بهزیستی به عنوان کمک هزینه پرداخت می‌شود.
محمدی فلاح همچنین در خصوص مراکز روزانه گفت: هر توانخواه نیازمند در مرکز روزانه آموزشی توانبخشی معادل دو میلیون و ۲۷۰ هزار تا دو میلیون و ۵۶۰ هزار تومان و فرد دارای اختلال طیف اتیسم در مراکز روزانه از کمک هزینه سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی بهره مند خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان البرز ادامه داد: برای افراد بهره مند از خدمات تخصصی توانبخشی در منزل، کمک هزینه به مبلغ یک میلیون ۲۲ هزار تومان و برای افراد برخوردار از خدمات مراقبت در منزل، کمک هزینه به مبلغ دو میلیون ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. امیدوارم از خبر آمار بانوان سرپرست خانوار پشت نوبت بهزیستی البرز به صفر
رسید
راضی بوده باشید.

آمار بانوان سرپرست خانوار پشت نوبت بهزیستی البرز به صفر
رسید  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۲۰ ۰۲:۳۹:۰۴