آمار اسکان نوروزی آموزش و پرورش کردستان به ۲۷ هزار نفرروز
رسید

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آمار اسکان نوروزی آموزش و پرورش کردستان به ۲۷ هزار نفرروز
رسید
خداداد مخدومی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام اظهار کرد: از ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ تا ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، ۳ هزار و ۲۷۵ خانوار شامل ۲ هزار و ۳۷۶ خانوار فرهنگی به تعداد ۱۰ هزار و ۹۴۳ نفر، و ۸۹۹ خانوار غیرفرهنگی به تعداد ۴ هزار و ۱۰۰ نفر در ستادهای اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر استان پذیرش شده و در مدارس کردستان اسکان یافته‌اند.
وی افزود: بر این اساس تا روز دوشنبه ششم فردوین‌ماه، ۱۵ هزار و ۴۳ نفر در مدارس استان اقامت داشته‌اند.
مخدومی به آمار دیگری در این زمینه اشاره و اظهار کزد: تاکنون آمار اسکان نوروزی آموزش و پرورش کردستان به ۲۷ هزار و ۷۷ نفر روز رسیده است.
رئیس اداره امور رفاهی و پشتیبانی خاطرنشان کرد: ستادهای اسکان آموزش و پرورش استان از ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ تا ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ فعالیت داشته و پذیرای همکاران فرهنگی و مسافران نوروزی در قالب ۷۹ مدرسه و ۶۱۹ اتاق با سطوح ویژه، الف، ب و ج خواهند بود.
وی اضافه کرد: امسال استقبال مسافران نوروزی از مراکز اسکان فرهنگیان این استان تا ششم فروردین‌ماه نسبت به سال قبل افزایش داشته است. امیدوارم از خبر آمار اسکان نوروزی آموزش و پرورش کردستان به ۲۷ هزار نفرروز
رسید
راضی بوده باشید.

آمار اسکان نوروزی آموزش و پرورش کردستان به ۲۷ هزار نفرروز
رسید  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۳-۲۷ ۰۲:۴۱:۰۵