آمادگی موکب‌های شهر عماره عراق برای پذیرایی از
زائران

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آمادگی موکب‌های شهر عماره عراق برای پذیرایی از
زائران
به گزارش خبرنگار سایت احکام، زائرانی که از طریق مرز چذابه وارد عراق شوند در اولین مکان وارد استان میسان می‌شوند و در آنجا مورد استقبال موکب‌های بی‌شمار مستقر در این استان قرار می‌گیرند. امیدوارم از خبر آمادگی موکب‌های شهر عماره عراق برای پذیرایی از
زائران
راضی بوده باشید.

آمادگی موکب‌های شهر عماره عراق برای پذیرایی از
زائران  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۱۹ ۰۲:۳۹:۲۸