آفریقای جنوبی خواستار اقدامات بیشتر دیوان لاهه ضد رژیم
اسرائیل شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آفریقای جنوبی خواستار اقدامات بیشتر دیوان لاهه ضد رژیم
اسرائیل شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، در شرایطی که اشغالگران یورش به کرانه‌های شرقی شهر رفح در جنوب غزه را تشدید کرده‌اند و بیم آن می‌رود که نسل کشی هولناک دیگری از سوی جنایتکاران انجام شود، دولت آفریقای جنوبی خواستار تدابیر اضطراری بیشتری از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی در شرایط کنونی شد.
پایگاه خبری الجزیره جمعه شب گزارش داد که دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که تدابیر اضطراری صادر شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری علیه رژیم صهیونیستی تغییر شرایط فعلی در غزه را پوشش نمی‌دهد.
آفریقای جنوبی با هشدار به وخامت اوضاع انسانی در رفح اعلام کرد: حمله اسرائیل به رفح و خطر شدیدی که برای کمک‌های بشردوستانه و خدمات اولیه، حیات سیستم پزشکی و بقای فلسطینیان در غزه به همراه دارد، تنها تشدید وضعیت کنونی در این منطقه نیست.
در بیانیه آفریقای جنوبی به لاهه آمده است که این حمله همچنین «شرایط جدیدی را به وجود می‌آورد که صدمات جبران ناپذیری به حقوق مردم فلسطین در غزه وارد می‌کند.»
پیشتر آفریقای جنوبی شکایتی علیه رژیم صهیونیستی به دلیل نقض کنوانسیون نسل‌کشی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده بود.
حکم اولیه دیوان بین‌المللی دادگستری درباره شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی جمعه ششم بهمن صادر شد؛ این حکم، رژیم صهیونیستی را ملزم می‌کند اقداماتی را در راستای ممانعت از نسل‌کشی در غزه انجام دهد. امیدوارم از خبر آفریقای جنوبی خواستار اقدامات بیشتر دیوان لاهه ضد رژیم
اسرائیل شد
راضی بوده باشید.

آفریقای جنوبی خواستار اقدامات بیشتر دیوان لاهه ضد رژیم
اسرائیل شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۱ ۰۲:۳۸:۰۲