آغاز رسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در خارج از
کشور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آغاز رسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در خارج از
کشور
به گزارش سوالات شرعی و احکام، لحظاتی پیش با به صندوق انداخته شدن اولین رأی در ولینگتون نیوزلند فرایند رسمی مرحله دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد.
علیرضا نظر آهار سفیر کشورمان با اعلام آغاز رسمی انتخابات در نیوزلند، رأی خود را به صندوق انداخت. امیدوارم از خبر آغاز رسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در خارج از
کشور
راضی بوده باشید.

آغاز رسمی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در خارج از
کشور  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۷-۰۵ ۰۲:۳۷:۴۹