آغاز برداشت گیلاس از باغ‌های استان قزوین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آغاز برداشت گیلاس از باغ‌های استان قزوین به گزارش سوالات شرعی و احکام، محمد پیله فروش پیش بینی کرد: بیش از ۴۰ هزار تن گیلاس از این میزان باغ‌های استان برداشت شود.
وی اظهار داشت: از این میزان سطح زیر کشت ۳ هزار و ۵۱۰ هکتار بارور و ۱۷۰ هکتار غیربارور است.
پیله فروش متوسط عملکرد این محصول را حدود ۱۱۵۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد کرد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عمده پراکنش باغ‌های این محصول را در شهرستان قزوین ذکرکرد و گفت: عمده ارقام گیلاس کشت شده در استان، تکدانه مشهد، خوشه‌ای و شستک است.
پیله فروش یادآور شد: درخت گیلاس از جمله درختان مناطق معتدل و مقاوم به سرماست و در مقایسه با سایر درختان میوه هسته‌دار، محصول آن زودتر به مرحله برداشت می‌رسد. امیدوارم از خبر آغاز برداشت گیلاس از باغ‌های استان قزوین راضی بوده باشید.

آغاز برداشت گیلاس از باغ‌های استان قزوین  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۵-۲۹ ۰۲:۳۸:۱۶