آغاز بارش ها در کهگیلویه و بویراحمد/ اوج بارندگی اواسط هفته
است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آغاز بارش ها در کهگیلویه و بویراحمد/ اوج بارندگی اواسط هفته
است
امیدوارم از خبر آغاز بارش ها در کهگیلویه و بویراحمد/ اوج بارندگی اواسط هفته
است
راضی بوده باشید.

آغاز بارش ها در کهگیلویه و بویراحمد/ اوج بارندگی اواسط هفته
است  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۰۵ ۰۲:۴۰:۰۷