آزمایشگاه مرکز سلامت شهر «شنبه» افتتاح شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آزمایشگاه مرکز سلامت شهر «شنبه» افتتاح شد به گزارش خبرنگار سایت احکام، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی شنبه شب در این مراسم اظهار داشت: زیر بنا این پروژه ۱۵۰ متر مربع است که اعتباری حدود ۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
پرویز احمدی ادامه داد: این طرح با مشارکت خیرین بخش شنبه و طسوج احداث شده است.
احمدی اضافه کرد: این آزمایشگاه می‌تواند آزمایش‌های مورد نیاز مردم را تأمین کند.
وی تصریح کرد: در چنین چند سال اخیر خیرین مشارکت خوبی در احداث و تکمیل پروژه‌های بهداشت و درمان داشتند. امیدوارم از خبر آزمایشگاه مرکز سلامت شهر «شنبه» افتتاح شد راضی بوده باشید.

آزمایشگاه مرکز سلامت شهر «شنبه» افتتاح شد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۲-۱۱ ۰۲:۳۷:۳۴