آزادی بیش از ۳ هزار نفر با ارفاقات قانونی در استان
قزوین

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آزادی بیش از ۳ هزار نفر با ارفاقات قانونی در استان
قزوین
به گزارش سوالات شرعی و احکام، علی شعبانی اظهار کرد: بر اساس تاکید رییس محترم دستگاه قضایی در مورد استفاده قضات از تاسیسات ارفاقی در مورد متهمان و محکومان در راستای زندان‌زدایی، کاهش جمعیت کیفری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان، بازگشت زندانیان به خانواده، کاهش هزینه‌های پرداختی جامعه و تسهیل شرایط متهمان و محکومان در نوع و میزان مجازات تعیینی اقدامات خوبی در استان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال جاری ۳ هزار و ۷۹ نفر از تاسیسات و ارفاقات قانونی استفاده کرده که ۱ هزار و ۸۶۶ نفر از آنان با قید مجازات های جایگزین حبس آزاده شده اند و امیدواریم تا پایان سال افراد بیشتری از این فرصت بهره مند شوند.
رییس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها این تاسیسات شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمه‌باز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج است؛ البته این موارد به مجرمانی که مشمول جرایم خشن هستند تعلق نمی گیرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: آثار و پیامدهای ناشی از اجرای این طرح تاثیر بسزایی در حذف مشکلات و آسیب های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی برای محکومان و خانواده های آنان داشته و هزینه های اجرای عدالت کیفری را کاهش می دهد. امیدوارم از خبر آزادی بیش از ۳ هزار نفر با ارفاقات قانونی در استان
قزوین
راضی بوده باشید.

آزادی بیش از ۳ هزار نفر با ارفاقات قانونی در استان
قزوین  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۰۲ ۰۲:۴۲:۲۶