آرنولد هم در خدمت صهیونیست‌هاست!

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آرنولد هم در خدمت صهیونیست‌هاست! یونس محمدی – مستندساز و مجری گفت: تمام رسانه‌ها و برندهایی که استفاده می‌کنیم، بخشی از جنگ نرم آمریکا و صهیونیسم هستند، حتی اگر آرنولد باشد و بخواهد جلوی دوربین چیزی بگوید. امیدوارم از خبر آرنولد هم در خدمت صهیونیست‌هاست! راضی بوده باشید.

آرنولد هم در خدمت صهیونیست‌هاست!  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۱-۲۲ ۰۲:۳۸:۳۴