آذربایجان مهد تمدن، جریان ساز و تاریخ ساز است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آذربایجان مهد تمدن، جریان ساز و تاریخ ساز است به گزارش خبرنگار سایت احکام، مالک رحمتی در مراسم معارفه خود به عنوان استاندار جدید آذربایجان شرقی گفت: ما سرباز نظام هستیم. با عشق به مردم غیور آذربایجان این مسؤولیت خطیر را قبول کردم.

وی گفت: آذربایجان مهد تمدن، جریان ساز و تاریخ ساز است. امیدوارم از خبر آذربایجان مهد تمدن، جریان ساز و تاریخ ساز است راضی بوده باشید.

آذربایجان مهد تمدن، جریان ساز و تاریخ ساز است  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۱-۲۴ ۰۲:۴۳:۰۷