آخرین وضعیت پرونده مذاکرات هسته‌ای از زبان
رئیس‌جمهور

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آخرین وضعیت پرونده مذاکرات هسته‌ای از زبان
رئیس‌جمهور
حجت اسلام رئیسی رئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم گفت: من به آقای مکرون گفتم آژانس ۱۵ بار تایید کرده است که ایران انحرافی در فعالیت هسته‌ای ندارد. امیدوارم از خبر آخرین وضعیت پرونده مذاکرات هسته‌ای از زبان
رئیس‌جمهور
راضی بوده باشید.

آخرین وضعیت پرونده مذاکرات هسته‌ای از زبان
رئیس‌جمهور  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۹-۲۹ ۰۲:۳۹:۳۷