آخرین جزئیات پرونده جاسوسان دستگیر شده فرانسوی

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آخرین جزئیات پرونده جاسوسان دستگیر شده فرانسوی سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات است؛ اتهامات کسانی که در این پرونده دستگیر شدند؛ اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت کشور و جاسوسی بوده است. امیدوارم از خبر آخرین جزئیات پرونده جاسوسان دستگیر شده فرانسوی راضی بوده باشید.

آخرین جزئیات پرونده جاسوسان دستگیر شده فرانسوی  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۲۶ ۰۲:۴۹:۳۸