آخرین جزئیات محدودیت سقف سوخت‌گیری کارت‌های سوخت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آخرین جزئیات محدودیت سقف سوخت‌گیری کارت‌های سوخت سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت:محدودیت سوخت‌گیری برای کارت‌های سوخت به استان و شهر بستگی دارد؛ در تهران می‌توانید ۶۰لیتر با کارت سوخت شخصی و ۴۰لیتر هم با کارت سوخت جایگاه بنزین بزنید. امیدوارم از خبر آخرین جزئیات محدودیت سقف سوخت‌گیری کارت‌های سوخت راضی بوده باشید.

آخرین جزئیات محدودیت سقف سوخت‌گیری کارت‌های سوخت  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۸-۲۱ ۰۲:۳۹:۲۲