آثار هنرمندان مهریزی در نگارخانه ارشاد به نمایش
درآمد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آثار هنرمندان مهریزی در نگارخانه ارشاد به نمایش
درآمد
به گزارش خبرنگار سایت احکام، امروز با حضور امام جمعه سایت احکامیز، فرماندار، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سایت احکامیز نمایشگاه گروهی هنرمندان سایت احکامیزی افتتاح شد.
این نمایشگاه با ۵۵ اثر هنر نقاشی در تکنیک های هایپر رئال، آبرنگ، رنگ و روغن و مدادرنگی توسط ۱۶ خانم و آقا در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.
نمایشگاه گروهی هنرمندان سایت احکامیزی تا ۲۰ سایت احکامماه از ساعت ۹ الی ۱۲ و ۱۷ الی ۱۹ دایر است. امیدوارم از خبر آثار هنرمندان مهریزی در نگارخانه ارشاد به نمایش
درآمد
راضی بوده باشید.

آثار هنرمندان مهریزی در نگارخانه ارشاد به نمایش
درآمد  در تاریخ ۲۰۲۳-۱۰-۱۱ ۰۲:۴۰:۴۱