آثار فقهی بی اطلاعی مشتری به مفاد قراردادهای بانکی بررسی
می‌شود

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آثار فقهی بی اطلاعی مشتری به مفاد قراردادهای بانکی بررسی
می‌شود
به گزارش خبرنگار سایت احکام، کرسی ترویجی بررسی آثار فقهی مترتب بر بی‌اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی با مشارکت گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
در این نشست حجج اسلام مهدی خطیبی و رضا محمدی سخنرانی خواهند کرد و همچنین مدیریت این نشست با حجت الاسلام محمد بیدار است.
این نشست علمی دوشنبه ۱۹ اردیبهشت رأس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. امیدوارم از خبر آثار فقهی بی اطلاعی مشتری به مفاد قراردادهای بانکی بررسی
می‌شود
راضی بوده باشید.

آثار فقهی بی اطلاعی مشتری به مفاد قراردادهای بانکی بررسی
می‌شود  در تاریخ ۲۰۲۲-۰۵-۰۹ ۰۲:۴۳:۳۷