آتش سوزی مراتع شهرستان گچساران مهار شد/ آسیب ۷
هکتاری

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آتش سوزی مراتع شهرستان گچساران مهار شد/ آسیب ۷
هکتاری
به گزارش خبرنگار سایت احکام، مراتع همجوار شهرک هدایت گچساران از ظهر دوشنبه دچار حریق شد.
با وقوع حریق، تیم‌های منابع طبیعی، کشاورزان و آتش نشانی راهی منطقه شدند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری گچساران با تأیید خبر مهار آتش سوزی تپه‌های منطقه شهرک هدایت گچساران گفت: این آتش سوزی که از ظهر دوشنبه آغاز شده بود، در ساعات پایانی دوشنبه شب مهار شد.
قدرت الله علی پور افزود: حریق به بیش از ۷ هکتار از مراتع منطقه آسیب زد.
وی ابراز داشت: پایش منطقه برای اطفای کامل حریق و جلوگیری از شروع مجدد آتش سوزی ادامه دارد. امیدوارم از خبر آتش سوزی مراتع شهرستان گچساران مهار شد/ آسیب ۷
هکتاری
راضی بوده باشید.

آتش سوزی مراتع شهرستان گچساران مهار شد/ آسیب ۷
هکتاری  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۵-۱۴ ۰۲:۳۸:۳۶