آتش سوزی شبانه علف‌های هرز حاشیه پادگان مهاباد مهار
شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آتش سوزی شبانه علف‌های هرز حاشیه پادگان مهاباد مهار
شد
به گزارش سوالات شرعی و احکام، حسن عباسی در خصوص شنیده شدن صدای انفجار در ساعاتی قبل در این شهرستان گفت: علف‌های هرز حاشیه پادگان مهاباد دچار حریق شده و در پی این آتش سوزی محدود، تعدادی از مین‌های قدیمی مایبن حصارهای حفاظتی پادگان منفجر شده‌اند.
وی تاکید کرد: این حادثه خارج از مناطق مسکونی و مستحدثات و ابنیه اتفاق افتاده و هیچ خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.
فرماندار ویژه مهاباد خاطر نشان کرد آتش سوزی با حضور به موقع نیروهای امدادی و اطفا حریق پادگان ارتش، مهار شد. امیدوارم از خبر آتش سوزی شبانه علف‌های هرز حاشیه پادگان مهاباد مهار
شد
راضی بوده باشید.

آتش سوزی شبانه علف‌های هرز حاشیه پادگان مهاباد مهار
شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۶-۱۲ ۰۲:۴۰:۱۱