آتش سوزی به کاخ چایخوران چالوس آسیب نزد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آتش سوزی به کاخ چایخوران چالوس آسیب نزد به گزارش سوالات شرعی و احکام، حسین متاجی گفت: وقوع آتش سوزی به بنای حاشیه کاخ چایخوران این شهرستان آسیب وارد نکرد و این آتش سوزی مهار شد.
وی دلیل آتش سوزی را اتصالی برق در بنای حاشیه و جدای از محوطه بنای تاریخی اعلام کرد و گفت: به بنای تاریخی آسیبی وارد نشد.
این بنای تاریخی مربوط به دوره پهلوی اول در محوطه‌ای به گستره حدود چهارهزار متر مربع در جنوب میدان معلم چالوس در منطقه‌ای موسوم به محوطه کاخ ساخته شده است. امیدوارم از خبر آتش سوزی به کاخ چایخوران چالوس آسیب نزد راضی بوده باشید.

آتش سوزی به کاخ چایخوران چالوس آسیب نزد  در تاریخ ۲۰۲۴-۰۴-۰۶ ۰۲:۴۴:۳۲