آئین تعزیه خوانی حضرت علی بن باقر (ع) در جوار حرم آن
حضرت

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر آئین تعزیه خوانی حضرت علی بن باقر (ع) در جوار حرم آن
حضرت
سوالات شرعی و احکام – گروه استان‌ها: همزمان با فرارسیدن سومین جمعه از سایت احکامماه و برگزاری مراسم سنتی مذهبی جمعه نشلجی ها، آئین تعزیه خوانی بر عزای حضرت علی بن باقر (ع) نیز در جوار حرم آن حضرت در مشهد اردهال کاشان برگزار شد.این مراسم به نوعی تنها آئین تعزیه خوانی حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) در ایران است که برگزار می‌شود.فیلمی که مشاهده می‌کنید قسمتی از برگزاری این برنامه است. امیدوارم از خبر آئین تعزیه خوانی حضرت علی بن باقر (ع) در جوار حرم آن
حضرت
راضی بوده باشید.

آئین تعزیه خوانی حضرت علی بن باقر (ع) در جوار حرم آن
حضرت  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۰-۰۸ ۰۲:۴۰:۲۰