۹ کانکس در مناطق زلزله زده خوی مستقر شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۹ کانکس در مناطق زلزله زده خوی مستقر شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، قهرمان رحمانی در این زمینه اظهار کرد: جهت تلاش بر متوقف نشدن روند آموزش دانش آموزان شهرستان خوی و آسیب دیدن برخی از مدارس شهرستان، ۹ کانکس برای مدارس این شهرستان در نظر گرفته شد که یک کانکس مستقر و ۵ کانکس روز سه شنبه و ۳ کانکس تا آخر هفته جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: آنچه اکنون مهم بوده تلاش بر متوقف نشدن روند آموزش دانش آموزان است که با تسریع در تعمیرات جزئی مدارس کمتر آسیب دیده و جایگزینی کانکس در مدارس نیاز به تخریب این روند تسهیل یافت.
رحمانی در خصوص ادامه تحصیل دانش آموزان گفت: با کمک اداره کل آموزش و پرورش استان از روز نخست، روند آموزش در مدارس جایگزین و یا به شیوه غیر حضور دنبال و زمینه ادامه تحصیل دانش آموزان در فضای امن فراهم شده است. امیدوارم از خبر ۹ کانکس در مناطق زلزله زده خوی مستقر شد راضی بوده باشید.

۹ کانکس در مناطق زلزله زده خوی مستقر شد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۲۴ ۰۲:۳۹:۳۷