۳۲۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۳۲۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد به گزارش سوالات شرعی و احکام، مهاجریان مقدم اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان یزد ۳۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل که به طور غیرقانونی توسط یک تریلی کشنده حمل می شد، کشف و ضبط کردند.
وی با اشاره به توقیف خودرو افزود: با تشکیل پرونده ای در این رابطه و ارجاع آن به شعبه چهارم بدوی و با احضار متهم در شعبه و مدارک و مستندات مندرج در پرونده، با محرز شدن تخلف راننده توسط شعبه مذکور، حکم به پرداخت جزای نقدی ۲۶ میلیارد ریال و ضبط محموله قاچاق به نفع دولت صادر شد.
مهاجریان مقدم اضافه کرد: با طی مراحل و تشریفات قانونی در زمینه اجرای کامل حکم صادره در شعبه مذکور، اقدام و پرونده به بایگانی ارسال شد. امیدوارم از خبر ۳۲۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد راضی بوده باشید.

۳۲۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در یزد کشف شد  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۳۰ ۰۲:۴۱:۰۹