۱۲ هزار نفر در محلات هدف بازآفرینی شهری اسفراین سکونت
دارند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر ۱۲ هزار نفر در محلات هدف بازآفرینی شهری اسفراین سکونت
دارند
به گزارش خبرنگار سایت احکام، قاسم قاسمی عصر یک شنبه در دومین جلسه نشست‌های تخصصی با عنوان آموزه‌های زلزله بم که در اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: ۱۰۷ هکتار از مساحت شهر اسفراین مربوط به مساحت مصوب محلات هدف بازآفرینی شهری شامل بافت فرسوده، حاشیه نشینی و بافت تاریخی در این شهرستان می‌باشد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی تصریح کرد: نسبت مساحت محدوده مصوب بازآفرینی شهری به کل محدوده شهر اسفراین ۹ درصد است.
وی افزود: تعداد محلات هدف بازآفرینی شهری در شهر اسفراین، ۸ محله با جمعیت ۱۲ هزار و ۳۴۱ نفر جمعیت می‌باشد.
قاسمی عنوان کرد: نسبت جمعیت ساکن در محلات هدف شهرستان اسفراین به جمعیت کل شهرستان ۲۱ درصد است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی در پایان تاکید کرد: با وقوع زلزله دلخراش بم آئین نامه زلزله ۲۸۰۰ تغییر پیدا کرد و از مهندسین استان خواست که در طراحی‌ها و نظارت‌ها کمال دقت و کنترل را داشته باشند. امیدوارم از خبر ۱۲ هزار نفر در محلات هدف بازآفرینی شهری اسفراین سکونت
دارند
راضی بوده باشید.

۱۲ هزار نفر در محلات هدف بازآفرینی شهری اسفراین سکونت
دارند  در تاریخ ۲۰۲۲-۱۲-۲۶ ۰۲:۳۸:۳۷