یک سوم زندانی‌های زن دنیا در آمریکا هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر یک سوم زندانی‌های زن دنیا در آمریکا هستند غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر گفت: از هر ۵ دختر دانشجوی آمریکایی یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است و فقط ۵ درصد آن‌ها به پلیس گزارش می‌شود. امیدوارم از خبر یک سوم زندانی‌های زن دنیا در آمریکا هستند راضی بوده باشید.

یک سوم زندانی‌های زن دنیا در آمریکا هستند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۱ ۰۲:۴۲:۰۱