یک سوم از مصرف برق لرستان مربوط به بخش خانگی است

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر یک سوم از مصرف برق لرستان مربوط به بخش خانگی است سایت احکامان امیری در گفت و گو با خبرنگار سایت احکام میانگین مصرف سرانه خانگی برق در استان دو هزار کیلووات ساعت در سال است، اظهار داشت: این عدد را اگر به گاز تبدیل کنیم، معادل ۵۰۰ متر مکعب گاز است.
وی، عنوان کرد: در استان حدود ۶۰۰ هزار مشترک خانگی برق داریم.
سرپرست شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه هر یک مگاوات ساعت مصرف برق، معادل ۲۵۰ متر مکعب مصرف گاز است، افزود: برای تولید یک مگاوات ساعت برق باید ۲۵۰ متر مکعب گاز تحویل نیروگاه شود تا این میزان برق تولید شود.
امیری با تاکید بر اینکه ۳۳ درصد از مصرف برق در لرستان مربوط به بخش خانگی است، گفت: معادل همین عدد هم مربوط به بخش کشاورزی استان است.
وی، افزود: ۱۵ درصد از مصرف برق استان نیز مربوط به بخش صنعت است.
سرپرست شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به اینکه یک سوم از مصرف برق در استان مربوط به بخش خانگی است، تصریح کرد: با توجه به ایجاد صنایع جدید، در آینده ما به برق نیاز بیشتری خواهم داشت.
امیری، تاکید کرد: ما در کشور بالای سه برابر الگوی جهانی مصرف برق داریم.
وی با بیان اینکه در این راستا مدیریت مصرف و تغییر رفتار مصرف در چنین شرایطی ضروری است، گفت: این انرژی سخت به دست می‌آید، سخت تولید می‌شود و باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم تا برای آیندگان مشکلی ایجاد نشود. امیدوارم از خبر یک سوم از مصرف برق لرستان مربوط به بخش خانگی است راضی بوده باشید.

یک سوم از مصرف برق لرستان مربوط به بخش خانگی است  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۶ ۰۲:۴۴:۳۷