یک روز برفی در مشهد

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر یک روز برفی در مشهد به گزارش سوالات شرعی و احکام، بارش نخستین برف زمستانی در مشهد حال و هوایی متفاوت به شهر بخشید.
عده‌ای از مردم به همراه خانواده خود در بوستان‌های شهر حاضر شده و به بازی و تفریح پرداختند. امیدوارم از خبر یک روز برفی در مشهد راضی بوده باشید.

یک روز برفی در مشهد  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۱۱ ۰۲:۴۱:۳۳