گرمخانەهای سنندج در فصل‌ سرد سال فعال هستند

به گزارش سوالات احکام و شرعی در خبر گرمخانەهای سنندج در فصل‌ سرد سال فعال هستند صلاح وکیلی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت احکام اظهار کرد: از ۲٥ آبان ماە سال جاری طرح اسکان افراد بی سرپناە در گرمخانە شهرداری شهر سنندج واقع در خیابان ۱۷ شهریور آغاز شدە است.
وی ظرفیت این گرمخانە را ٥۰ نفر عنوان کرد و افزود: این گرمخانە هر روز از ساعت ٥ عصر تا ۱۱ شب پذیرای افراد بی سرپناە است.
وکیلی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهدە افراد بی‌سرپناە در معابر شهر می‌توانند از طریق سامانە ۱۳۷ حضور این افراد را اطلاع و شهرداری نسبت بە انتقال این افراد اقدام خواهد کرد.
وی در ادامە از فعالیت و شروع کمپ مادە ۱٦ در سنندج خبر داد و گفت: در حال حاضر گرمخانە واقع در ۱۷ شهریور جوابگوی اسکان افراد بی‌سرپناە در شهر سنندج است و هرشب ۳٥ نفر از افراد بی سرپناە در این مرکز اسکان دادە می‌شوند. امیدوارم از خبر گرمخانەهای سنندج در فصل‌ سرد سال فعال هستند راضی بوده باشید.

گرمخانەهای سنندج در فصل‌ سرد سال فعال هستند  در تاریخ ۲۰۲۳-۰۱-۰۲ ۰۲:۴۲:۵۲